Verwijzen patiënt vóór de operatie

Roken is ongezond. Dat weet iedereen.  Stoppen met roken is het beste wat een roker voor zijn of haar gezondheid kan doen.  Een belangrijke extra motivatie om te stoppen kan een operatie zijn. Vooral als de zorgverlener dit adviseert en duidelijk de voordelen van het stoppen vóór een operatie aangeeft:

 • Minder kans op complicaties (bijvoorbeeld naadlekkage)
 • Sneller wondherstel

Als zorgverlener zorgt u hiermee voor een betere kwaliteit van zorg. Op deze pagina en op onderstaande folder komt u meer te weten over pre-operatief stoppen en wat SineFuma daarin voor u kan betekenen.

prehabilitatie stoppen met roken

Verwijzen patiënten

U kunt uw patiënten eenvoudig naar ons verwijzen, zodat ze goede stoppen-met-roken-zorg ontvangen tijdens hun stoppoging.

Het enige wat u hoeft te doen, is verwijzen via ons verwijsformulier. Wij nemen dan binnen 3 werkdagen contact op met uw patiënt om deze verder te informeren over de begeleidingsmogelijkheden, de vergoeding en desgewenst aan te melden.

Stroomschema ziekenhuis

Tip: Noteer ‘prehab’ of 'pre-operatief' in het opmerkingenveld van het verwijsformulier. We kunnen dan samen met de patiënt kijken of het nodig is voorrang te krijgen op anderen.

U kunt dit formulier ook in laten vullen door een assistent of met ons alternatieve veilige verwijsmogelijkheden bespreken.

Stoppen-met-roken-zorg

Als u uw patiënten verwijst naar SineFuma, bespreken wij met de patiënt welke stoppen-met-roken-zorg het beste past. Wij bieden de volgende trajecten aan:

Stoppen met roken is niet gemakkelijk en veel mensen die roken hebben dit al meerdere keren geprobeerd. Dan is het fijn om begeleiding te krijgen. De kans op een blijvend resultaat is dan ook veel groter, ook voor patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Voordelen pre-operatief stoppen met roken

 • Het risico op de volgende complicaties neemt af:
  • verstopt raken van beademingsbuis door slijmvorming in de luchtwegen
  • aspiratie tijdens operatie

   Gezond persoon ziekenhuis

  • verkramping van spieren rond de luchtpijp
  • acute verwardheid na operatie
  • wondinfectie
  • wondlekkage
  • urineweginfectie
  • problemen met het hart of organen in de buik
 • Ligduur wordt met gemiddeld 2 dagen verkort
 • Wondgenezing verloopt beter
 • Botgenezing verloopt beter

Bovenstaande informatie komt van de websites van de ziekenhuizen: Isala, Radboudumc, St. Jans Gasthuis Weert en Medisch Spectrum Twente.

Prehabilitatie

Vanuit het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven liep een wereldwijde studie naar prehabilitatie voor darmkankeringrepen. Er deden meer dan 700 patiënten aan mee in ziekenhuizen uit Canada, Denemarken, Italië, Spanje en Nederland. Het doel is voldoende wetenschappelijk bewijs te verzamelen om prehabilitatie te kunnen invoeren op grote schaal. De studie werd geleid door chirurg dr. Gerrit Slooter.

Een van de onderdelen van het prehabilitatietraject is het stoppen met roken. SineFuma verzorgt voor het Maxima Medisch Centrum de stoppen-met-roken-begeleiding. Inmiddels verzorgen we naar aanleiding van de uitkomsten van deze wereldwijde studie de pre-operatieve stoppen-met-roken-zorg voor veel ziekenhuizen. Bijvoorbeeld het Radboudumc, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

In 2018 mocht SineFuma de stoppen-met-roken-zorg vertegenwoordigen op de ‘Prehabilitation World Conference’. In de daaropvolgende jaren sprak SineFuma op het symposium ‘Prehabilitatie in de Praktijk’ van het MMC. In 2022 vond het ‘2e Nationaal Prehabilitatiecongres’ plaats waar SineFuma weer vertelde over het belang van stoppen met roken vóór de operatie.

Samenwerken? Meer informatie?

Neem dan contact op met Maaike van Kessel, relatiemanager SineFuma, via maaike@sinefuma.com of 076 – 88 95 195.