De ‘evidence based’ ‘Rookvrij! Ook jij?’ begeleiding is opgenomen in het Kwaliteitsregister stoppen met roken (www.KwaliteitsregisterStopmetRoken.nl), gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl) en voldoet aan de landelijke (CBO) richtlijnen en de Zorgmodule stoppen met roken.

Waar moet goede stoppen met roken zorg in Nederland aan voldoen?

Landelijke richtlijn voor de behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning
Dit betreft een herziene versie van eind 2016. Deze richtlijn beschrijft de wetenschappelijke onderbouwing van verschillende interventies, zoals persoonlijke coaching of groepstraining.Hieronder vindt u de volledige richtlijn en een overzicht van de aanbevelingen.

Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning 2016

overzicht aanbevelingen richtlijn SMR

In 2018 is er een addendum toegevoegd. Op grond van wetenschappelijke literatuur en professionele overwegingen worden aanbevelingen gedaan over hoe stoppen-met-roken zorg tijdens de zwangerschap aangeboden zou moeten worden.

Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen

Het stroomdiagram dat is opgenomen als bijlage in het addendum maakt inzichtelijk hoe de zorgprofessional een rokende zwangere vrouw kan toeleiden naar de voor haar (en haar partner) meest geschikte interventie.

stroomdiagram rokende zwangere vrouw

Zorgmodule Stoppen met roken
Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. De Zorgmodule Stoppen met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Samenvattingskaart Zorgmodule Stoppen met Roken

Zorgmodule Stoppen met Roken 2009

'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding

De 'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers en coaches, die allemaal als gekwalificeerde stoppen met roken begeleiders opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister. Sinds 2008 biedt SineFuma stoppen met roken begeleiding. Onderstaand vindt u overzicht van de succes percentages per begeleidingsvorm. De succespercentages bepalen wij volgens de Engelse Russel Standard.

succesGT

succesTC 

succesPB

succesRA

Jaarlijks rapporteert SineFuma haar succespercentages en relevante gegevens naar haar partners. Onderstaand vindt u de jaarrapportage van de groepstraining over 2016. 

2017 10 03 14 33 34 Rapportage 2016 groepstrainingen.pdf Adobe Acrobat Reader DC

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze kwaliteit? Neem contact met ons op via 076-88 951 95 of stuur een e-mail naar info@rookvrijookjij.nl