De ‘evidence based’ ‘Rookvrij! Ook jij?’ begeleiding is opgenomen in het Kwaliteitsregister stoppen met roken (www.KwaliteitsregisterStopmetRoken.nl), gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl) en voldoet aan de landelijke (CBO) richtlijnen en de Zorgstandaard stoppen met roken.

Waar moet goede stoppen met roken zorg in Nederland aan voldoen?

Dit betreft een herziene van de zorgmodule van 2009. In deze zorgstandaard staat beschreven waar goede stoppen met roken programma;s aan moeten voldoen.

Zorgstandaard Behandeling van Tabaksverslaving 2019

Op grond van wetenschappelijke literatuur en professionele overwegingen worden aanbevelingen gedaan over hoe stoppen-met-roken zorg tijdens de zwangerschap aangeboden zou moeten worden.

Addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen

Het stroomdiagram dat is opgenomen als bijlage in het addendum maakt inzichtelijk hoe de zorgprofessional een rokende zwangere vrouw kan toeleiden naar de voor haar (en haar partner) meest geschikte interventie.

stroomdiagram rokende zwangere vrouw

Kwaliteit 'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding

De 'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers en coaches, die allemaal als gekwalificeerde stoppen met roken begeleiders opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister. Sinds 2008 biedt SineFuma stoppen met roken begeleiding. Onderstaand vindt u een overzicht van de succespercentages per begeleidingsvorm. De succespercentages bepalen wij volgens de Engelse Russel Standard, die ook voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt .

overzicht Succespercentage GT

overzicht Succespercentage TC 

 overzicht Succespercentage PB

 

overzicht Succespercentage RA 

Kwaliteitsrapportages

Jaarlijks rapporteert SineFuma haar succespercentages en relevante gegevens naar haar partners.

De volledige rapporten en die van vorige jaren zijn hieronder te downloaden.

Rapportage 2018

Rapportage 2017

Rapportage 2016

Rapportage 2015

Rapportage 2014

Rapportage 2013


Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze kwaliteit? Neem contact met ons op via 076-88 951 95 of stuur een e-mail naar info@rookvrijookjij.nl