De ‘evidence based’ training ‘Rookvrij! Ook jij?’ is opgenomen in het Kwaliteitsregister stoppen met roken (www.KwaliteitsregisterStopmetRoken.nl), gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl) en voldoet aan de landelijke (CBO) richtlijnen en de Zorgmodule stoppen met roken.

Waar moet goede stoppen met roken zorg in Nederland aan voldoen?

Landelijke richtlijn voor de behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning
Dit betreft een herziene versie van eind 2016. Deze richtlijn beschrijft de wetenschappelijke onderbouwing van verschillende interventies, zoals persoonlijke coaching of groepstraining.Hieronder vindt u de volledige richtlijn en een overzicht van de aanbevelingen.

Richtlijn-Behandeling-van-tabaksverslaving-en-stoppen-met-roken-ondersteuning-2016-ter-autorisatie

overzicht-aanbevelingen-richtlijn-SMR

Zorgmodule Stoppen met roken
Een goede behandeling voor mensen die willen stoppen met roken is van groot belang. Daarom heeft het Partnership Stop met Roken het initiatief genomen om een Zorgmodule Stoppen met Roken te ontwikkelen. De Zorgmodule Stoppen met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Samenvattingskaart Zorgmodule Stoppen met Roken

Zorgmodule Stoppen met Roken 2009

'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding

De 'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers en coaches, die allemaal als gekwalificeerde stoppen met roken begeleiders opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister. Sinds 2008 biedt SineFuma stoppen met roken begeleiding. Onderstaand vindt u overzicht van de succes percentages per begeleidingsvorm. 

Hieronder een overzicht:

Succes per begeleiding

Succes einde training

Succes na 12 maanden

Groepstraining

82%

41%

Telefonische Coaching

78%

34%

Persoonlijke Begeleiding

79%

nog niet bekend

Jaarlijks rapporteert SineFuma haar succespercentages en relevante gegevens naar haar partners. Onderstaand vindt u de jaarrapportage van de groepstraining over 2016. 

2017 10 03 14 33 34 Rapportage 2016 groepstrainingen.pdf Adobe Acrobat Reader DC

Wilt u meer informatie over onze kwaliteit? Stuur een e-mail naar marcel@rookvrijookjij.nl