Carien Kouzmitch - Indemans

Waarom zou je deelnemen aan de training 'Rookvrij! Ook jij?'? Kansen liggen er voor iedereen, maar het gaat erom of je ze aanpakt of laat liggen. Jij bepaalt dit zelf......

Al jaren werk ik als longverpleegkundige in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Eén van de pijlers van mijn vakgebied is het begeleiden bij het stoppen met roken, zowel individueel als in groepsverband.  

Stoppen met roken gaat om het durven kiezen voor een andere weg, het loslaten van oude patronen, onderweg samen barrières overwinnen waardoor je kracht en vertrouwen gaan groeien. Stap voor stap kom je steeds dichter bij je doel. De vrijheid die je terugkrijgt als je rookvrij bent gun ik elke deelnemer. Het is fantastisch om mee te delen in de vreugde die er dan ontstaat. Dit transformatieproces vind ik telkens weer ontzettend boeiend en verveelt nooit.