Als werkgever doet u er alles aan om een optimale werksituatie te creëren voor uw medewerkers. Een optimale situatie zorgt namelijk voor (meer) tevredenheid bij medewerkers. Dit draagt vervolgens weer bij aan betere prestaties van uw personeel. De tijd dat hierbij het aanbieden van goede koffie of een lekkere bureaustoel voldoende was is voorbij. Tegenwoordig richten bedrijven zich op de vitaliteit van de medewerkers. Vitaliteit is een belangrijk onderdeel geworden om het medewerkers gezond en tevreden te houden. Het rookbeleid op het werk is hier een belangrijk onderdeel van.

Bij vitaliteit wordt vaak gedacht aan gezonde voeding of sporten. Maar wat te denken van roken, of beter gezegd, stoppen met roken. Gezien het feit dat bijna een kwart van de Nederlandse bevolking rookt is dit ook een item binnen het bedrijfsleven. Stoppen met roken zorgt voor positieve effecten op uw organisatie en op uw personeel. Steeds meer bedrijven kiezen er dan ook voor om medewerkers te informeren en begeleiden met betrekking tot het stoppen met roken.

Wat levert een goed rookbeleid op het werk op?

Stoppen met roken zal zowel voor het bedrijf als voor het personeel positieve effecten hebben. Zo kunt u denken aan minder verzuim van de medewerkers, een verhoogde productiviteit en meer winst voor de organisatie. Een rokende medewerker kost een bedrijf gemiddeld zo’n €4.500,- per jaar vanwege verzuim en verminderde productiviteit. Een investering in stoppen met roken begeleiding kan een organisatie dus ook financieel flink wat opleveren.

Wat betekent roken/ stoppen met roken voor het bedrijfsleven:

  • 22% sterfgevallen binnen het bedrijfsleven komt door het roken.
  • €4.500,- per jaar kost een rokende medewerker extra
  • Het verzuim van rokende medewerkers ligt 1,4% tot 3,4% hoger
  • 18,75 werkdagen werkt een rokende medewerker minder dan een niet rokende medewerkers bij een rookpauze van 30 min. per dag (full time)

Wat levert stoppen met roken de medewerker op?

Het belangrijkste gevolg van stoppen met roken is de verbeterde gezondheid van de medewerkers. De medewerker is vitaler. Zo krijgt een medewerker meer energie, verbeterd de ademhaling, slaapt hij beter en gaat herstellen na een operatie sneller. Ook het feit dat je als medewerker langer kan genieten van (klein)kinderen. Ook de besparing die stoppen met roken met zich mee brengt kan een beweegreden zijn om daadwerkelijk te stoppen met roken.

Het rookbeleid binnen uw organisatie
Uw bedrijf rookvrij?

Het stimuleren van medewerkers om te stoppen met roken kan op verschillende manieren. Zo kan een bedrijf een rookverbod invoeren. Dit zal waarschijnlijk op veel weerstand stuiten bij de medewerkers. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar het huidige rookbeleid en, wanneer een deels of volledig rookvrij bedrijf gewenst is, dit stapsgewijs door te voeren. Het is bijvoorbeeld raadzaam om, naast de stapsgewijze doorvoering, de medewerkers ook handvaten te geven op het gebied van begeleiding om te stoppen met roken. 

Om uw bedrijf volledig rookvrij te maken, kunt u gebruik maken van een handig stappenplan (ontwikkeld door SineFuma).

Zorg dat uw medewerkers kunnen zien dat uw als werkgever niet alleen geïnteresseerd bent in het belang van het bedrijf, maar juist ook in de gezondheid en tevredenheid van de medewerkers. In het kader van goed werkgeverschap wilt u als werkgever natuurlijk uw personeel begeleiden naar een fit pensioen, maar ook dat uw personeel uiteindelijk kan genieten van het pensioen! Het doorvoeren van een rookbeleid/ rookverbod is de eerste stap maar op welke wijze komt u hierbij de rokende medewerkers, die nooit anders gewend zijn, tegemoet? Het stapsgewijs invoeren, informeren van medewerkers en aanbieden van stoppen met roken begeleiding zullen een belangrijke rol spelen om uw medewerkers rookvrij te krijgen en draagvlak te creëren.

Begeleiding bij het stoppen met roken

Een goed rookbeleid op het werk is essentieel om uw medewerkers te begeleiden richting een rookvrije toekomst, en daarmee uw organisatie naar een rookvrij bedrijf. Dit kunt u dit op verschillende manier aanpakken.

Wanneer u als bedrijf beschikt over een collectiviteit bij een zorgverzekeraar kunt u bij de zorgverzekeraar navragen welke mogelijkheden/ samenwerkingen zij hebben op het gebied van stoppen met roken begeleiding.

U kunt er ook voor kiezen zelf op zoek te gaan naar een partij die stoppen met roken begeleiding aanbiedt. Hierbij is het goed om na te gaan of de betreffende partij geregistreerd staat in het kwaliteitsregister stoppen met roken en of de persoon die deze begeleiding verzorgd daar ook geregistreerd staat.

U kunt er voor kiezen uw medewerkers eerst te informeren middels bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst of een marktkraam. Hierbij worden medewerkers geïnformeerd over stoppen met roken en hebben zij vervolgens de keuze om stoppen met roken begeleiding te volgen

De stoppen met roken begeleiding kan aangeboden worden in verschillende vormen. De meeste voorkomende en succesvolste zijn stoppen met roken groepstrainingen en telefonische stoppen met roken coaching.

Tijdens de begeleidingsvormen kan door medewerkers optioneel gekozen worden om gebruik te maken van nicotine vervangende middelen (bijv. nicotinepleisters) of medicatie. Dit vergroot de stopkans. Voor wat betreft medicatie gebeurt dat altijd in samenspraak met de betreffende huisarts.

Wat zijn de kosten voor u als bedrijf om medewerkers te helpen met stoppen met roken?

De kosten van het aanbieden van informatiebijeenkomsten en begeleidingsvormen kunnen per aanbieder verschillen. SineFuma is de grootste aanbieder van stoppen met roken begeleiding in Nederland. Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit zorgt ervoor dat de kosten van een begeleidingstraject sterk gereduceerd kunnen worden. Voor een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact opnemen met de betreffende aanbieder.

Een bedrijf kan er ook voor kiezen om de (optionele) hulpmiddelen om te stoppen met roken te vergoeden van de medewerkers. Wanneer een bedrijf dit niet doet, geldt dat dit i.c.m. met een begeleidingstraject voor 100% bij elke zorgverzekeraar vergoed wordt. Wel is hierbij het eigen risico van toepassing

Verdere informatie

Bent u benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen met het rookbeleid op het werk? Of wilt u ons aanbod eerst eens rustig doorlezen? Download dan onze bedrijfsbrochure als PDF: Bedrijfsfolder SineFuma