SineFuma streeft altijd naar betere kwaliteit van stoppen-met-roken-zorg. Hieronder een overzicht van wetenschappelijke onderzoeksprojecten waar SineFuma actief bij betrokken is (geweest). 

  Werkt het belonen van gezond gedrag? Deze vraag is al jaren een interessant vraagstuk. Ook bij stoppen met roken. Stoppen meer rokers op de langere termijn als men daarbij een financiële beloning krijgt? Hier wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan. Hieronder een overzicht van de onderzoeken waar SineFuma in participeert.

  CATCH-onderzoek | Universiteit Maastricht

  Binnen dit onderzoek lag de focus op het bedrijfsleven. Als er vanuit de werkgever een groepscursus stoppen met roken wordt aangeboden én de deelnemende medewerkers kunnen beloningen verdienen door rookvrij te blijven, zorgt dit voor meer stoppers en een kosteneffectievere stoppen met roken cursus? Het antwoord was JA.

  Bij meer dan 50 bedrijven heeft SineFuma voor dit onderzoek stoppen-met-roken-cursussen gegeven, waarbij de helft van de groepen tot €350 aan gezondheidsvouchers kon verdienen en de andere helft waren controlegroepen.

  Dit onderzoek is afgerond, maar momenteel vindt er vervolgonderzoek plaats met de vraag hoe dit goed te implementeren is binnen bedrijven. Een resultaat daarvan is:
  https://www.samensterkerstoppen.nl/

  Documentatie

  Rookvrij Loterij | RIVM

  Helpen loterijen als steuntje in de rug bij het stoppen met roken? Dit wordt door RIVM onderzocht bij onze 'Rookvrij! Ook jij?' groepstrainingen bij bedrijven. De helft van de bedrijven doen met hun groepen mee aan de loterij, de andere helt zijn controlegroepen. 

  Documentatie

  PERSIST | Erasmus MC

  Binnen dit onderzoek wordt het effect van gepersonaliseerde beloningen op langdurig stoppen gemeten. Er zijn vier beloning-schema’s. Een standaard schema waarbij de beloning constant blijft; een schema dat begint met een hogere beloning en laag eindigt; of juist een schema dat laag begint en hoog eindigt; en het borgsysteem: de deelnemer legt 100 euro in, als hij de mist ingaat, is hij zijn geld kwijt. Als het lukt, verdient hij uiteindelijk 450 euro. Er wordt bekeken welk systeem het beste werkt en of deelnemers succesvoller zijn in het stoppen. Doelgroep van het onderzoek zijn medewerkers van ziekenhuizen, die meedoen aan de 'Rookvrij! Ook jij?' groepstraining van SineFuma. PERSIST valt binnen het Smarter Choices for Better Health initiatief.

  Documentatie
  • Onderzoek loopt nog

  Het promotieonderzoek van Tessa Scheffers-van Schayck is succesvol afgerond in juni 2021. In haar proefschrift bevestigt de onderzoeker het bewijs voor de effectiviteit van de Nederlandse telefonische stoppen-met-roken-coaching Rookvrije Ouders, door SineFuma, voor ouders van kinderen 0-18 jaar. Ook zijn er aanwijzingen dat deze coaching ook kosteneffectief kan zijn.

  Ruim de helft van de ouders die roken stopt binnen drie maanden succesvol als ze de telefonische coaching Rookvrije Ouders krijgen. Daarmee is deze coaching 7,5 keer effectiever dan wanneer ouders een zelfhulpbrochure ontvangen.

  Dat is de conclusie van onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Van een groep van 87 ouders ontving de helft de telefonische coaching Rookvrije Ouders van SineFuma. Deze coaching bestond uit zes gesprekken en een interactief magazine over stoppen met roken dat speciaal voor ouders ontwikkeld was. De andere helft van de groep ontving een algemene zelfhulpbrochure over stoppen met roken.

  Van de ouders die zich telefonisch door SineFuma lieten coachen, gaf na drie maanden 53% aan de afgelopen 7 dagen niet gerookt te hebben. Bij ouders die alleen een zelfhulpbrochure ontvingen, was dat 13%. Deze resultaten laten zien dat met deze telefonische coaching het aantal kinderen dat in Nederland in een rookvrije thuisomgeving opgroeit vergroot kan worden.

  De onderzoeksresultaten uit het proefschrift van Tessa Scheffers - van Schayck geven aanwijzingen hoe de stoppen-met-roken-zorg voor (aanstaande) ouders verbeterd kan worden. “In mijn proefschrift laat ik het belang zien van het hebben van een partner die niet rookt vóór, tijdens en na de zwangerschap.” Volgens de Utrechtse promovenda zouden zorgprofessionals daarom ook de rookstatus van de partners uit moeten vragen. Om hen vervolgens zo nodig te motiveren om te stoppen met roken, en daarbij stoppen-met-roken begeleiding aan te bieden.

  Documentatie

  In de wijken Escamp in Den Haag en Hoograven in Utrecht zijn twee keer ‘Wijkchallenges’ georganiseerd. Hierbij probeerden Indigo en Jellinek zoveel mogelijk bewoners te stimuleren om mee te doen met een groepstraining stoppen met roken. Deze werd door SineFuma uitgevoerd in Utrecht in samenwerking met Jellinek en door Indigo in Den Haag. Tijdens de eerste challenge deden 86 deelnemers uit Den Haag mee en 52 uit Utrecht. Tijdens de tweede challenge deden 49 deelnemers uit Den Haag mee en 40 uit Utrecht. Ze vulden twee vragenlijsten in vóór de groepstraining, één vragenlijst direct na afloop en één vragenlijst na twee maanden. Daarnaast deden 20 deelnemers en 8 professionals mee aan twee kwalitatieve interviews (één gericht op het bereik en één gericht op werkzame elementen).

  Resultaten

  Het is gelukt om kwetsbare doelgroepen te bereiken met de Wijkchallenge, zoals mensen met een lager opleidingsniveau, mensen met lage gezondheidsvaardigheden en mensen die hulpverlening ontvangen. Voor het bereiken van kwetsbare groepen was een actieve en persoonlijke benadering belangrijk. Een belangrijke randvoorwaarde was dat de training werd gegeven in de buurt waar mensen woonden en op locaties die ze al kenden. Dit maakte deelname laagdrempelig. De Wijkchallenge werd goed gewaardeerd door de deelnemers met een gemiddeld rapportcijfer van een 8. De ervaren gezondheid steeg na deelname aan de Wijkchallenge. Dit was vooral het geval bij deelnemers met hogere gezondheidsvaardigheden.

  Deelnemers uit Utrecht stopten vaker met roken dan deelnemers uit Den Haag. Na twee maanden was er geen verschil meer tussen de steden, maar waren hogeropgeleide deelnemers vaker gestopt met roken dan lageropgeleide deelnemers. Deelnemers uit Den Haag minderden vaker met roken en stopten minder vaak volledig. Na twee maanden was er geen verschil meer tussen de steden. De onderdelen van het programma die het meest werden gewaardeerd waren: stoppen in groepsverband, informatie over de gezondheidsrisico’s van roken, een persoonlijke aanpak door de trainer en tips om met trek in roken om te gaan.

  Documentatie

  De Stopcoach is een stoppen-met-roken-smartphone-app, die specifiek toegankelijk is voor rokers met een lagere socio-economische status (SES) achtergrond. De app ondersteunt rokers in hun stoppoging. De Stopcoach is ontwikkeld door een projectgroep van het LUMC/National eHealth Living Lab, Trimbos-instituut en Pharos. In de ontwikkeling zijn lagere SES rokers betrokken. De app is gebaseerd op de effectief gebleken Engelse website interventie de Stopadvisor, welke is ontwikkeld en onderzocht door een onderzoeksgroep van University College London. De Stopcoach bevat dezelfde behavior change techniques als de Stopadvisor en is in lijn met de Nederlandse Zorgstandaard Tabaksverslaving.
  De app is positief geëvalueerd door zorgprofessionals en rokers in een implementatiepilot in 5 Nederlandse gemeentes. Op basis van resultaten van de pilot zal de app worden verbeterd, waarbij in elk geval de duur van de app (nu 8 weken) zal worden verlengd zodat de app een grotere bijdrage kan leveren aan terugvalpreventie. Voorafgaand aan een landelijke uitrol van de app is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de app in het ondersteunen van stoppen met roken. De Stopcoach is momenteel nog niet algemeen beschikbaar.

  Doel van het onderzoek

  Doel is om de effectiviteit van De Stopcoach vast te stellen, als die in combinatie met evidence-based face-to-face begeleiding (de 'Rookvrij! Ook jij?' groepstraining van SineFuma) wordt aangeboden. De Stopcoach zal worden aangeboden aan minimaal 240 deelnemers van SineFuma In Zuid-Holland en Noord-Brabant. De combinatie van de groepstraining en app zal worden geëvalueerd.
  We hopen dat we hiermee rokers uit de doelgroep een extra steuntje in de rug kunnen bieden, zodat ze nog succesvoller kunnen stoppen met roken.

  Documentatie

  SineFuma heeft bijgedragen aan de pilot 'Leren stoppen'. Dit was een initiatief van SBCM (het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid) en meerdere SW-bedrijven. Het Trimbos heeft onderstuend in de evaluatie van de pilot. Doel was om te komen tot een goede aanpak voor een rookvrij SW en daarbij medewerkers op effectiefve wijze te ondersteunen bij hun stoppoging. Dit heeft geresulteerd in een toolbox Aanpak Roken die praktische handvatten en inspiratie voor SW-bedrijven biedt om stappen te zetten naar een rookvrije(re) organisatie.

   Documentatie

Creëer een optimale werksituatie voor medewerkers, verhoog productiviteit en verlaag verzuimkosten met een doordacht rookbeleid op het werk.

Lees het hier