De ‘evidence based’ ‘Rookvrij! Ook jij?’-begeleiding is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken (www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl), goed beschreven in het Loket voor Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl) en voldoet aan de landelijke richtlijnen en de Zorgstandaard stoppen met roken. Hieronder vindt u informatie over de stoppen-met-roken-zorg in Nederland en de kwaliteit van de stoppen-met-roken-programma's van SineFuma.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze kwaliteit? Neem contact met ons op via 076-88 95 195 of stuur een e-mail naar info@rookvrijookjij.nl

  In de zorgstandaard Behandeling van Tabaksverslaving 2022 staat beschreven waar goede stoppen-met-roken-programma's aan moeten voldoen. Dit betreft een herziene versie van de zorgmodule van 2019.

  Zorgstandaard Behandeling van Tabaksverslaving 2022

  In het addendum 'Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken-ondersteuning bij zwangere vrouwen' worden aanbevelingen gedaan over de manier waarop stoppen-met-roken-zorg tijdens de zwangerschap aangeboden moet worden. Deze aanbevelingen worden gedaan op grond van wetenschappelijke literatuur en professionele overwegingen.

  Addendum 'Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken-ondersteuning bij zwangere vrouwen'

  Het stroomdiagram dat is opgenomen als bijlage in bovenstaand addendum maakt inzichtelijk hoe de zorgprofessional een rokende zwangere vrouw kan toeleiden naar de voor haar (en haar partner) meest geschikte interventie.

  Stroomdiagram rokende zwangere vrouw

  De 'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers en coaches, die allemaal als gekwalificeerde stoppen-met-roken-begeleiders opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister. Onderstaand vindt u een overzicht van de succespercentages per begeleidingsvorm. De succespercentages bepalen wij volgens de Engelse Russell Standard. Hieronder een toelichting op deze standaard en hoe wij tot onze succespercentages komen.

  Percentage rookvrij na afloop van de begeleiding

  Deelnemers die 4 weken na het stopmoment, de laatste 2 weken niet gerookt hebben (ook geen trekje) worden gerekend als ‘succesvol gestopt’. In alle andere gevallen zijn zij volgens deze meting niet succesvol. Als de deelnemer in die laatste 2 weken niet meer komt opdagen en we krijgen geen contact, dan rekenen we die persoon ook als niet succesvol gestopt.
  Wij includeren de deelnemers die ook daadwerkelijk een stoppoging doen, oftewel die één of meerdere bijeenkomsten hebben bijgewoond of gesprekken hebben gehad vanaf het stopmoment. Personen die afhaken vóór het stopmoment, dus voordat ze daadwerkelijk stoppen met roken, nemen wij niet mee in de meting, omdat ze immers geen poging hebben ondernomen te stoppen met onze begeleiding.
  Daar waar mogelijk meten wij met een koolstofmonoxidemeter: een blaastest die wij gebruiken bij élke bijeenkomst/gesprek om te valideren of de deelnemers nog rookvrij zijn.  Daar waar dit niet mogelijk is, vindt zelfevaluatie plaats: de deelnemers geven zelf aan of ze rookvrij zijn.

  Percentage rookvrij 1 jaar na de stopdatum

  Eén jaar na de stopdatum (met een variatie van 1 maand) worden de deelnemers, die rookvrij zijn na afloop van de begeleiding, telefonisch benaderd om te vragen of ze nog rookvrij zijn.
  Als ze 5 of minder sigaretten hebben gerookt in de afgelopen 50 weken zijn ze rookvrij. Als ze meer dan 5 sigaretten hebben gerookt worden ze als onsuccesvol gerekend. Als de deelnemers na 2 belpogingen en een e-mail niet bereikt zijn, worden ze als niet succesvol gerekend.

  Hieronder een overzicht van al onze succespercentages, te beginnen met een totaal overzicht en vervolgens per soort traject.

  pdfTotaal overzicht succespercentages

   

  Jaarlijks rapporteert SineFuma haar succespercentages en relevante gegevens naar haar partners.

  De volledige rapporten zijn hieronder te downloaden.

   

  Klik hier voor een overzicht van interessante artikelen over of van SineFuma.